Om oss / öppettider       Medlemsskap       Styrelsen       Uthyrning       Evenemangskalender       Byggnader       Blomgrens.bildarkiv       Leaderprojekt


Som betalande medlem får du tillgång till de nästan 37000 inscannade bilderna, en unik bildskatt skapad av Axel Blomgren. Det finns också på Klippans bibliotek möjlighet att se bilderna, med hjälp av deras personal.

För att få tillgång till bildarkivet skickar du en förfrågan via denna länk. Om du inte vet ditt medlemsnummer kontaktar du vår kassör - kontaktuppgifter hittar du på sidan "Styrelsen". I retur från Släktforskarna kommer inloggningsuppgifterna till www.blomgrensbilder.se, sedan är det dags för många timmars roande botanisering bland bilderna.

Du som redan har inloggningsuppgifter loggar in här.


Axel Blomgren - bildskaparen

När en fastighet på Järnvägsgatan i Klippan skulle rivas råkade två medlemmar i Hembygdsföreningen passera. De talade om att just här hade fotografen Axel Blomgren haft atelje och undrade: var har hans efterlämnade samlingar av fotografier och plåtar tagit vägen? Merparten av glasplåtarna var redan skänkta av dödsboet till Kulturnämnden. De tog sig upp i fastigheten och fann där packlårar fyllda av glasplåtar och åtskilligt annat. Efter medgivande av fastighetens byggmästare fick de möjlighet att föra bort fynden. Det visade sig snart att här fanns flera tusen bilder och plåtar, som nu togs till vara av Hembygdsföreningen.

Axel Blomgren föddes 14/9 1867 i Misterhults församling i Kalmar län. När han var sex år flyttade familjen till Kristdala. Han flyttade 1887 till Stockholm, som trädgårdselev. Han flyttade därefter runt till olika platser i mellansverige. 1895 kom han till Klippan som anställd hos fotograf C.G Malmberg som drev sin rörelse i fastigheten "Lyckebo". Efter en tid övertog Blomgren rörelsen. Hans första signerade foto bär årtalet 1897. Han skaffade sig snart en stark ställning i Klippan. Han var en för sin tid mycket skicklig fotograf med ett fint utvecklat bildsinne. Han avbildar gamla hus och gårdar på väg att försvinna och han registrerar med sin kamera förändringarna i tätorten åby-Klippan, när gator lägges om, hus rives och nya områden växer fram. Han blir också något av pressfotograf som med sin cykel far runt och är med där något händer. Han fotograferar det första tåget som passerar den nybyggda järnvägsbron vid Gråmanstorp, han är med vid krigsfångeutväxlingen från Ljungbyhed under första världskriget. Han tog massor av gruppbilder av skolklasser, föreningar, sällskap på utflykt, familjehögtider. Han startade ett vykortsförlag, hembygdsföreningen har ett stort urval av dessa vykort till försäljning.

Han avled en januaridag 1961, något över 93 år gammal. året efter hans bortgång erhöll Klippans kommun hans fotoarkiv som gåva av Lilly Karlsson och dödsboet, enligt vad som framgår av kommunalnämndens protokoll. Efter flera förhandlingar fattades ett beslut i Kulturnämnden i juni 1978 enligt vilket kommunen och Hembygdsföreningen är gemensamma ägare av arkivet med 4/5 för kommunen och 1/5 för föreningen. Därefter har ett mödosamt arbete pågått med scanning av plåtarna och registrering av hela arkivet där varje glasplåt tillsammans med tillhörande kopia insättes i kuvert, numreras och katalogiseras i tillhörande liggare.

Då det ursprungliga dataprogrammet skapades i början på 1990-talet var utrymmet på datorns hårddisk en mycket begränsande faktor och bilderna scannades i mycket låg upplösning. Bildstorleken är för det mesta endast 40-50 kB vilket gör att dessa digitala bilder inte kan skrivas ut med acceptabel kvalitet. Detta medför att man måste använda de känsliga glasplåtarna varje gång en ny bild ska göras. Många plåtar har blivit skadade. Dessutom motsvarar sökmöjligheterna och kategoriseringen av bilderna i den gamla databasen inte dagens krav på en bra databas. Texterna behövde uppdateras och all handskriven information som fanns i pärmar hos Hembygdsföreningen samt information från Släktforskarnas databaser behövde läggas in. November 2012 är all information från pärmarna inlagd i databasen, efter ett mastodontjobb utfört av åsbo Släkt och folklivsforskare. ännu finns det uppgifter som behöver korrigeras, och det saknas fortfarande uppgifter om en del av bilderna.

Beslut har fattats om att bilder och texter ska läggas ut på Internet, och materialet kommer att finnas i två separata databaser eftersom Kommunen och Föreningarna har lite olika krav på sökprogram och administration av materialet. Föreningarnas databas kommer att vara tillgänglig på Internet från och med 2012-12-01 och betalande medlemmar i Hembygdsföreningen och/eller Släktforskarna kan då ansöka om användarnamn och lösenord för att kunna logga in från vilken dator som helst, som är ansluten till Internet. även den som inte är medlem i någon av föreningarna kan få kostnadsfri tillgång till Föreningarnas databas via dator på Klippans Bibliotek. Det finns 36.727 inscannade bilder att botanisera bland och av dessa är nu c:a 15500 plåtar omscannade till högupplösta bilder (april 2016). Omscanning av resterande bilder pågår men är väldigt tidskrävande.