Om oss / öppettider       Medlemsskap       Styrelsen       Uthyrning       Evenemangskalender       Byggnader       Blomgrens.bildarkiv       Leaderprojekt


Forsbylängan       Ryggåsstugan       Soldattorpet       Tvärbystugan       Vedbylängan       Åby museum       Össjö krog       Örtagården


Forsbylängan

Forsbylängan är ett så kallat bålehus från början av 1800-talet och låg först i Lilla Forsby. Den flyttades till Klöva Hallar 1955 och 1987 flyttades den till Elfdalen.

Längan inrymmer idag vårt vagnsmuseum. Där förvaras gamla vagnar som tidigare använts för körning med häst. Dessutom finns en samling med kälkar och sparkstöttingar.

Ryggåsstugan

Stugan är en så kallad ryggåsstuga och består av två sammanbyggda delar.

Ena delen, byggd på 1700-talet, var ursprungligen åbys första affär, 1854. Sedermera verkstad för kopparslagning (1870), cykel- och vapenverkstad samt affär. Den låg med gaveln ut mot Storgatan där Apoteksgatan mynnar ut. NST-redaktören, som då ägde fastigheten, skänkte den till Hembygdsföreningen + 1000 kronor till flyttningen, flyttades till nuvarande plats 1954.

Andra delen är ursprungligen ett gammalt stortorp från Bjersgård, kallat Hagahus, byggt på 1600-talet. Stugan uppfördes i Elfdalen 1954.

Inuti stugan kan man se en tidstypisk interiör, som ska visa hur en bonde levde kring år 1850. Stugan fungerade som all-rum. Där utförde man sina dagliga sysslor, åt och sov. För att dela av kök och stuga hade man i södra Sverige en stackarebjälke, vilken här finns bevarad. Hit fick tiggaren, stackaren, komma men inte längre. Stugan värmdes upp av biläggaren, sättugnen eller uteliggaren som den också kallas, vilken även tjänade som torkplats för exempelvis kläder och späntved. Kammaren har använts som vävkammare och sommarstuga. Här sov och vistades man alltså under den varma årstiden.

Ryggåsstuga är en envåningsbyggnad som inte hade något innertak. Röken från eldstaden steg uppåt och gick ut vid gavlarna. På 1600-talet började man att bygga skorstenar i husen och även använda fönster. Denna byggnadsstil var förhärskande från medeltiden och fram till 1700-talet. Eftersom husen inte var isolerade så fick halm- och vasstaken fungera som isolering. Ryggåsstugans taktäckning består av vass hämtad från Tåkern.

Ryggåsstugan från åby skänktes till hembygdsföreningen av direktör Thure Jansson 1953. Det medföljde också 1000 kronor för nedmontering och uppbyggnad i Elfdalen.

Hagahusdelen skänktes av baron Johan Gyllenstierna 1955.

Soldattorpet

Soldattorpet är från 1792 och är en så kallad bålebyggnad, vilket innebär att huset byggts av mycket grova plankor, monterade i därför avsedda stolpar. Plankorna hålls samman med träpluggar.

Det var ursprungligen beläget i Skåningstorp, Forsby by i V. Sönnarslövs socken. Huset var bebott ända fram till 1904 av Axel Brandts hustru, fru Agusta Olofsson. Tidigare bodde en borstbindare respektive en familjen Nilsson där. Torpet stod sedan öde till 1912, då det revs och flyttades till Kvidinge. 1934 inköptes huset av Klippans Hembygdsförening och återuppfördes i Klöva Hallar. Säljare var änkan Löwenborg, priset 70 kronor. Det har inte bekräftats att Soldattorpet har bebotts av en soldat under dennes soldattid, men har i varje fall bebotts av en före detta soldat.

1987 flyttades torpet från Klöva Hallar till Elfdalen.

Inuti torpet kan man se en tidstypisk interiör med öppen eldstad med gevalt, uppmurad av gråsten. Det finns sparsamt med möbler, endast en säng som hela familjen fick samsas om, och bara en kista för förvaring.

På grund av en anlagd brand 1995 brann hela taket upp. 1996 fick torpet en ny takbeläggning, som gjordes av vass från Tåkern.

Tvärbystugan

Stugan, som troligen byggdes 1870, flyttades till Elfdalen 1985.

Vedbylängan

Vedbylängan, som är från 1814, skänktes till hembygdsföreningen 1968 av lantbrukare Henry Karlsson, Vedby. Den uppfördes i Elfdalen 1970 och en del av virket lär ha kommit från Oderljunga gamla kyrka, som var byggd i trä.

1972 inreddes den med äldre jordbruksredskap som en permanent utställning, "Bondens år".
1993 inreddes vinden till en permanent utställning av olika äldre hantverksyrken.

På norra änden av byggnaden finns det en tillbyggnad tillverkad av brädkanter, det så kallade "Skalkabygget" som användes som virkesförråd. Framför den står "Stengumman" som hittades i jorden i Rösa. Den stod sedan c:a 1910 placerad utanför Hjalmar Pers lanthandel i Klippan. Flyttades till Elfdalen 1964

Åby museum

Åby museum är en före detta förrådsbyggnad från F5 i Ljungbyhed, Nybrolägret. När den skulle rivas tog Hembygdsföreningen hand om den och återuppbyggde den på den gamla borgens grund i Elfdalen. Den var klar år 2000 och invigdes till föreningens 70-årsjubileum 2003.

En vinkelbyggnad finns sammanbyggd med museet, en loge/stall från Norrtofta, Johanneshus.

Museet inrymmer många föremål från förr, på vinden. Det tjänstgör också som samlingslokal för styrelsemöten och publika evenemang.

Intill Åby museum är en del av Läderfabrikens skorsten, som den såg ut, uppmurad. Tegelstenarna är från originalskorstenen. Fotograf: Bengt Bruhn.

Össjö krog

Össjö krog är en korsvirkesbyggnad byggd på 1700-talet. Enligt praktverket "Svenska gods och gårdar" byggdes detta hus åren 1725 - 1730. Den tjänstgjorde som krog i Össjö fram till 1896, varefter den användes som privatbostad, arbetare- och torparebostad.

Stugan skänktes av Otto Berch till hembygdsföreningen 1935 och år 1936 byggdes den upp i Klöva Hallar där föreningen då hade sin hemvist.

Efter branden av turisthotellet i Klöva Hallar (1977) förföll hembygdsföreningens stugor och det beslöts 1987 att krogen skulle flyttas till Elfdalen och 7/10 1989 invigdes den där.

Huset är möblerat i tidstypisk stil. Delar av kroginredningen finns bevarad. Vinden har inretts och användes för exponering av delar av våra samlingar.

Örtagården

Örtagården är placerad vid södra gaveln på Össjö krog. Den anlades av Bror Röding 1996. Av kryddorna härifrån tillverkar vi olika blandningar, bland annat ett populärt örtsalt som säljs på Åby museum.

Under hösten har nya plantor köpts in och planterats. En del växter växer otroligt mycket under säsongen och måste tuktas för att inte ta över helt. Andra plantor växer sämre och måste förnyas då och då.