Bygdehistoria       Presentationer       Intervjuer


Johan Larsson


Johan föddes 1912, sina första år tillbringade han hos sin mormor Nelly i Dammhuset vid Bjersgård. Han återvände som vuxen och arbetade en tid på Bjersgård, Klippans finpappersbruk och Ljungbergs tryckeri. Johan brann för sin hembygd och samlade på mycket information och bilder, han var en levande uppslagsbok vad det gällde sin hembygd med omnejd. Torsten Hannrup hade vetskap om Johans kunnande och den 27:e mars år 2006 gjorde Torsten dessa inspelningar med Johan, som då var 94 år.

Johan Larsson - del 1


Johan Larsson - del 2


Johan Larsson - del 3