Om oss / öppettider       Medlemsskap       Styrelsen       Uthyrning       Evenemangskalender       Byggnader       Blomgrens.bildarkiv       Leaderprojekt


Leaderprojekt       Om Leader       Följ projektet


På hembygdsföreningens extramöte i augusti 2016 väcktes tankar om ett Leaderprojekt på och omkring Hembygdsbyn. Dessa tankar växte under vintern och våren och i samarbete med kommunens EU-samordnare och landsbygdsutvecklare Anna Thörnqvist arbetades konceptet, som döptes till ”Träffpunkt Elfdalen”, fram.

Hembygdsföreningen står som ansvarig för ansökan för hela projektet. Leaderprojekt sker i ett trepartnerskap: offentliga sektorn (i vårt fall kommunen), ideella föreningar samt privata företag. Gemensamt beslutar dessa om och genomför projektet.

I vårt projekt ingår FYS-huset, OK Kompassen, Klippans scoutkår, Skånes Nordvästpassage, trädkonstnären Leonard Anton, Klippans kommun samt Klippans hembygdsförening. I vår ansökan till Jordbruksverket har vi beskrivit vår vision om att göra Elfdalen mer levande för alla.

Vi vill skapa en träffpunkt för unga och gamla, där man kan umgås och träffa människor, kulturer och historia ute i vår natur. Här kan man vara fysiskt aktiv, pausa från vardagen och här kan din fantasi och kreativitet stimuleras.

Detta skall vara en oas i de centrala delarna av Klippan som dessutom är kostnadsfri och lockar besökare från både när och fjärran.

Under olika idémöten med kommunen, andra föreningar och företagare såg man ett behov av ett ställe som lockade till fysisk aktivitet, möjlighet att vara utomhus, där generationer och våra nya kommuninvånare kunde mötas.

En kreativ trädkonstnär har redan börjat skapa vackra konstverk, som lockar till fantasi. Detta vill vi nu utveckla mer och göra en stig där barns och vuxnas fantasi kan stimuleras.

Vi vill också uppdatera våra vandringsstigar så de blir mer tillgängliga och även komplettera med informationsskyltar om natur och djur, som skall locka både barn och vuxna ut i naturen och samtidigt öka kunskapen.

Att placera en hundrastgård i området gör det lättare för hundägare att rasta sina hundar. Inom ett avgränsat område kan de springa lösa och träffa andra hundar. I denna del av Klippan saknas just denna möjlighet.

Vi ser också att det finns ett behov av fler mötes-/ festlokaler på orten. Uppfräschningen av Össjö krog blir nu en plats där både möten och festligheter, så som dop och bröllop kan hållas. Den scen som finns idag behöver renoveras och har inte använts aktivt på den sista tiden. Detta vill vi få fart på så att Elfdalen blir en plats där människor kan träffas både i organiserad form och spontant. Alla dessa förändringar man tänker sig göra ser man som ett led i att också utveckla fler aktiviteter där bl.a. skolan, nyanlända, invånare och besökare skall kunna delta.

För att området skall bli attraktivt för besökare, vill vi även göra en balanslekplats/hinderbana, ett ute-gym och en tillgänglighetsanpassad toalett. Gymmet och lekplatsen ska vara placerade i närheten av varandra, så att barn och vuxna skall kunna röra på sig ihop. Vi vill också göra en grillplats och fler sittplatser, så att man skall kunna ta med egen matsäck eller grilla på plats. Området skall också få ett vindskydd för scouterna och för besökare som vill övernatta i det fria. Området kommer att få fler informationsskyltar så att man lättare skall kunna ta sig ut i naturen.

Fasta orienteringskontroller och ett modernt elektroniskt stämpelsystem ska kunna erbjudas skolorna, att utnyttjas i den fysiskt aktiva skolverksamheten. Även allmänheten ska kunna erbjudas att prova på denna aktivitet. Vi räknar med att komma igång under våren med de olika delprojekten. Slutdatum för hela projektet är inte satt, men någon gång under sommaren 2019 planerar vi för invigning. Många ideella timmar kommer att läggas, då vi kommer att utföra vissa arbeten själva.

Medverkande i Leaderprojektet "Träffpunk Elfdalen"

Läs mer om Leader

Leader nordvästra skåne med Öresund
Leader nordvästra skåne med Öresund - Träffpunkt Elfdalen
Jordbruksverket
Jordbruksverket - Leader