Om oss       Medlemsskap       Styrelsen       Öppettider       Blomgrens bildarkiv


Ordförande

Vice ordförande/sekreterare

Kassör

Ledamöter

 • Tommy Holmkvist

  Solvig Olofsson

  Christer Andersson

  Per-Olof Carlson

Ersättare

 • Mats Pettersson

  Göran Van Speyck

  Lena Olsson

Valberedningen

 • Lotta Wetterberg

  Pia Kjellsson

  Ann Magnusson Lundkvist